Een vereniging zoals La Mascotte kan niet zonder vrijwilligers. Natuurlijk werken de koorleden ook mee aan de verschillende taken, maar extra menskracht en expertise op deelgebieden is altijd welkom.
“Vrijwilligers zijn zij, die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van de vereniging en daarmee in zijn algemeenheid een maatschappelijk belang dienen.” (statuten, artikel 6, lid 4)
Vrijwilligers worden bij La Mascotte benoemd voor telkens een termijn van 3 jaar. Op de inzet voor La Mascotte is de vrijwilligersverzekering van de gemeente Noordoostpolder van toepassing.

Medio 2014 zijn bij La Mascotte vrijwilligers actief op de volgende deelgebieden:
– Bemensing kledingverhuur La Mascarade
– Coördinatie, uitwerking en aanmaak van kleding voor de komende productie
– Sponsorwerving
– Decorbouw en technische ondersteuning tijdens de voorstellingen
– Verzorgen van attenties bij verjaardagen
– Ondersteuning van secretariaatswerkzaamheden, incl. websites
– Coördinatie en beleidsontwikkeling kledingverhuurbedrijf La Mascarade

Geïnteresseerd? We kunnen nog mensen gebruiken, met name op de deelgebieden kledingverhuur, sponsorwerving en public relations.
We bieden een interessante vrije tijdsbesteding in een team met een open en ongedwongen sfeer. Je leert de andere kant van het muziektheater kennen en komt backstage in contact met een breed scala aan professionals. Neem voor meer informatie svp contact op met het secretariaat.