Een digitale versie van de statuten is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.