Een digitale versie van het jaarverslag is op aanvraag met vermelding van redenen verkrijgbaar bij het secretariaat.