La Mascotte stelt zich ten doel de beoefening van muziektheater en de bevordering daarvan, een en ander in de ruimste zin van het woord. (artikel 3-1 van de statuten).
Ze geeft daar in de eerste plaats invulling aan door in verenigingsverband tegen een kostendekkende contributie wekelijks te repeteren.
Dit gebeurt onder leiding van een professionele dirigent. We repeteren met een vaste pianist.

Voor het promoten van het muziektheater brengt La Mascotte jaarlijks een productie in het theater op semiprofessioneel niveau. We maken daarbij gebruik van beroepskrachten: dirigent, regisseur, repetitor, gastsolisten en orkest. Met het gerealiseerde kwaliteitsniveau dragen deze uitvoeringen herkenbaar bij aan het culturele visitekaartje van de Noordoostpolder.
Waar mogelijk worden andere verenigingen bij de productie betrokken en samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen. Decorbouw en kostumering worden in eigen beheer gedaan met behulp van vrijwilligers. Met onze voorstellingen onderhouden we de bekendheid van het genre en dragen bij aan het “feel good” gevoel in de Noordoostpolder.
Met aan de productie gekoppelde randprogrammering verbreden we ons netwerk en rekruteren we nieuwe leden.
De producties worden mede gefinancierd door bijdragen van subsidiegevers en fondsen.
Een lokale mecenaatsgroep en een breed gedragen sponsorprogramma binnen het MKB vormen een financiële basis om de begroting sluitend te krijgen.
Op deze wijze is het mogelijk de toegangsprijzen op een voor regionale voorstellingen aanvaardbaar niveau te houden.