Muziektheatervereniging La Mascotte te Emmeloord bestaat sinds 1981 en telt 60-65 leden, verdeeld over sopranen, tenoren, basen en alten.
Bij het repertoire ligt het accent op opera – opera comique / operette.
Er wordt tot 8 stemmig gezongen in de oorspronkelijke taal (Italiaans, Frans, Duits) en in Nederlandse vertalingen. Het basisrepertoire is voornamelijk samengesteld uit koorwerken van vorige producties, aangevuld met kenmerkende koorstukken uit de opera / operette wereld.
60 % van de leden woont in of bij Emmeloord, 20 % elders in de polder en zo’n 20 % woont buiten de Noordoostpolder. Daarnaast hebben we sinds een aantal jaren een afdeling in Zwolle. De leeftijd varieert globaal tussen 20 en 80 jaar.
La Mascotte kent daarnaast ca. 15 vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor hand- en spandiensten, fondswerving, bij decorbouw en bij kostumering.

In Emmeloord repeteert La Mascotte elke dinsdagavond in het Muzisch Centrum. Vóór de zomervakantie meestal van 20.00-22.00 uur, na de vakantie tot aan de jaarlijkse uitvoeringen in november van 19.30-22.30 uur.

De repetities worden onderbroken door een pauze. Het Muzisch Centrum is voorzien van een beperkte horeca faciliteit. Na de repetitie is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog wat na te kletsen.

Onze Zwolse afdeling repeteert elke zaterdagmorgen in Domusica, van 10:00 tot 12:00. Ook hier is er halverwege een pauze.

La Mascotte is een ‘vereniging’ en elk jaar vindt in februari/maart een algemene ledenvergadering plaats. In deze vergadering worden inhoudelijke en financiële jaarstukken van het voorafgaande jaar besproken. Ook de plannen en begroting voor het huidig jaar en komende jaren komen aan de orde. De leden kiezen de leden van het bestuur. Voor de continuïteit worden bestuursleden gekozen volgens een rooster van aftreden. En dat allemaal door de leden ‘in vergadering bijeen’, zoals dat officieel heet.

De verenigingsactiviteiten worden bekostigd uit de contributie; voor de jaarlijkse productie wordt een gescheiden begroting gehanteerd en externe medefinanciers geworven.

In het najaar zijn de grote uitvoeringen op zaterdagavond en een matineevoorstelling op zondagmiddag. De uitvoeringen worden voorafgegaan door twee generale repetities in het theater. De doorloop in het Muzisch Centrum en de zitrepetitie met het orkest vinden, afhankelijk van beschikbaarheid, plaats op twee zaterdagen in de weekenden ervoor.

Daarna vindt nog een optreden in Zwolle plaats, op een zaterdagavond. Ook deze wordt, vanwege de andere indeling van het theater, voorafgegaan door een generale repetitie.

Uitvoering “Carmen”, november 2013

Uitvoering “Carmen”, november 2013

Het is juist de combinatie, waarin de leden zich zowel vocaal als acterend kunnen uitleven, die het uitvoeren van muziektheater zo veelzijdig maakt. De producties worden op semiprofessionele niveau in de theaters ’t Voorhuys in Emmeloord en Odeon in Zwolle uitgevoerd. Veelal wordt er gebruik gemaakt van externe professionele gastsolisten voor de hoofdrollen en een orkest voor de begeleiding. Decor en kostuums worden zoveel mogelijk in eigen beheer verzorgd.

Als je je als lid aanmeldt voor La Mascotte, kun je eerst vrijblijvend een paar weken de repetities bijwonen. Je krijgt ook een contactpersoon toegewezen, die je een beetje wegwijs kan maken.

Daarna wordt er een afspraak gepland met de artistieke commissie, om voor te zingen. Hierbij wordt beoordeeld, of en binnen welke stemgroep je dan het beste binnen La Mascotte tot je recht komt. Bij een positieve beoordeling gaat het lidmaatschap in, waarbij na de eerstkomende productie eventueel nog een extra evaluatie door de artistieke commissie kan plaatsvinden. Muziektheater is muziek+theater!

Geïnteresseerd? Kom vrijblijvend onze repetitie bijwonen.

Mail ons, en wij sturen details over het actuele repetitieschema en de aanvangstijden.