Grote versie poster

<strong>Welkom bij informatie over de cursus Dans en Zing Mee in de Opera. </strong>
<strong>LET OP: AANMELDTERMIJN VERLENGD TOT 24 MAART</strong>
Deze cursus is een gezamenlijke activiteit van La Mascotte en het Muzisch Centrum.
Deelnemers doen straks mee met La Mascotte’s theaterproductie “Die Lustige Witwe”. Deze opera/operette van Franz Lehár speelt 6, 7 en 8 november 2015 in theater ’t Voorhuys te Emmeloord.
Het is een geënsceneerde uitvoering met begeleiding van een orkest.
De deelnemers aan “Dans en Zing Mee in de Opera” spelen een belangrijke rol in deze productie.

<strong>Deelname en inschrijving</strong>
De cursus is bedoeld voor volwassenen, voor mannen en vrouwen.
Je kunt je opgeven per mail: a.vandongen@noordoostpolder.nl. Graag vóór 11 maart 2015.

<strong>Eisen </strong>
Enthousiasme is een goede basis om mee te doen. Kernwoorden: muzikaliteit, expressie, beweeglijkheid, improvisatie.
Ook: inzet en samenwerken, er helemaal voor gaan.
Je verantwoordelijk voelen voor je eigen aandeel, maar ook voor het geheel.

Als je je opgeeft, word je allereerst uitgenodigd voor de dansauditie op zaterdag 14 maart 2015.
Deze wordt gehouden in het MFC Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN, Emmeloord, van 11.00 tot 13.00 uur

<strong>Dansauditie</strong>
Danservaring is niet noodzakelijk. Je zult gevraagd worden op muziek een bepaalde expressie uit te beelden.
Van belang is ook om een beetje snel een eenvoudige danscombinatie te kunnen opnemen en vasthouden.
Het beheersen van specifieke danspassen is voor de auditie niet nodig; de choreografie voor deze productie komt wel in de danslessen aan de orde.
Auditeurs: Greetje Selders, danslerares Muzisch Centrum,
Dick van Ommen, regisseur La Mascotte
leden van de artistieke commissie van La Mascotte.
Dansdocent: Greetje Selders, danslerares Muzisch Centrum.

<strong>Vervolg: zangauditie</strong>
Ben je goed door de dansauditie gekomen dan volgt de zangauditie.
Deze is op dinsdag 24 maart in het Muzisch Centrum, Harmen Visserplein 2, 8302 BW Emmeloord.
De auditie duurt van 19.15 uur tot 20.00 uur.
Kandidaten worden hier beoordeeld of ze in staat zijn om mee kunnen doen binnen onze kooropstelling.
Een specifieke voorbereiding op de auditie is niet nodig.
Basis stemvorming komt daarna in de groepslessen zang aan de orde.
Auditeurs: Arild Rohde, dirigent La Mascotte
leden van de artistieke commissie van La Mascotte
Zangdocent: Arild Rohde, dirigent van La Mascotte.

<strong>Repetitieschema</strong>
De totale cursus bestaat uit 16 danslessen, 3 groepslessen zang, 5 zangrepetities met koor en 12 gecombineerde koor/regierepetities.
Hierna volgen de speciale repetities ter voorbereiding op de uitvoering.
Klik <a href="https://www.lamascotte.nl/image/Repetitieschema.pdf" target="_new">hier</a> voor het cursus- en repetitieschema.

<strong>Kosten</strong>
De cursus kost inclusief het meedoen aan de uitvoering €180,-- (prijs is incl. btw).
Betaling door middel van 2 eenmalige machtigingen ten bedrage van € 90,-- elk. (april, juli).
Artikel 6 (restitutie van cursusgelden) van de algemene voorwaarden van het Muzisch Centrum is van toepassing.

<strong>Voorbehoud</strong>
La Mascotte houdt zich het recht voor, na juni de cursus te beëindigen indien om financiële redenen de geplande uitvoeringen afgelast worden.
De helft van het cursusbedrag zal dan worden gerestitueerd cq de tweede betalingstermijn zal niet worden geïncasseerd.
Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wijzigingen in het schema tgv voortschrijdend inzicht zijn echter altijd mogelijk.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.